Muutoksen tuulet puhaltavat suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. Uudet opetussuunnitelmat, lakimuutokset ja arvioinnin ohjeet muuttavat opetusta ja oppimista radikaalisti yksilöllisempään suuntaan. Miten välitön palaute esimerkiksi SkillzzUp-sovelluksen avulla vastaa OPS2016-arvioinnin mukanaan tuomiin haasteisiin?

SkillzzUpin kehittäjä ja toimitusjohtaja Kimmo Kumpulainen on toiminut opettajana yli 13 vuotta. Lukuisten kollegoidensa ja tutkijoiden tavoin hän on todennut, että perinteinen luento- ja tehtäväkeskeinen opetus ei enää motivoi uutta sukupolvea. Keskitason mukaan etenevä tasapäistävä ja samansisältöinen opetus turhauttaa niin edistyneempiä kuin enemmän tukea tarvitsevia opiskelijoita.

– Halusin pystyä opettamaan opiskelijoitani yksilöllisemmin sekä tukemaan edistymistä heidän omalla tasollaan ja tahdissa.  Ongelmana on, että nykyisellä ryhmäkoolla, arviointimenetelmillä ja -työkaluilla henkilökohtaiseen palautteeseen ei opettajan arjessa jää riittävästi aikaa, mikä laskee opiskelijoiden motivaatiota ja oppimistuloksia. SkillzzUpin avulla opiskelija saa opettajalta jatkuvaa palautetta edistymisestään ja näkee yhdellä silmäyksellä, miten eri taidot kehittyvät. Näin opiskelijoiden yksilölliset vahvuudet ja edistyminen on helppo havaita ja huomioida opetuksessa, Kumpulainen perustelee kimmoketta SkillzzUp-sovelluksen kehittämiseen.

Välitön palaute koukuttaa ja palkitsee

Välitöntä palautetta tarvitaan, koska lasten ja nuorten hahmottama aikajänne on varsin lyhyt. Tuoreet aivotutkimukset vahvistavat, että alle 25-vuotiaat eivät vielä osaa yhdistää tekojensa seurauksia pitkälle tulevaisuuteen johtuen etuaivolohkon hitaasta kehittymisestä. Lisäksi pelillisyys on opettanut nuoret siihen, että ”palkinto” oman työn tuloksista ja edistymisestä pitää saada nopeasti. Säännöllinen palaute kannustaa pitkäjänteiseen opiskeluun ja auttaa yhdistämään päivittäisen työskentelyn tulokset taitojen kehittymiseen.

– SkillzzUpin avulla opettaja oppii nopeasti tuntemaan opiskelijansa ja pystyy helposti antamaan henkilökohtaista palautetta isollekin ryhmälle muutamalla klikkauksella. Sen helpottaa myös uuden opetussuunnitelman edellyttämien työelämätaitojen arviointia, joita perinteisillä kokeilla tai tehtävillä on lähes mahdoton mitata. Näitä ovat esimerkiksi luovuus sekä ongelmanratkaisu- ja yhteistyötaidot, Kumpulainen havainnollistaa.

Opetushallituksen tuoreet arvioinnin ohjeet korostavat opiskelijan itsearviointia

Viime vuosina pedagoginen keskustelu on siirtynyt vahvasti yksilöllisen oppimisen ja motivaation tukemiseen. Myös opetushallistuksen vastikään julkaisemat uudet arvioinnin ohjeet korostavat jatkuvaa henkilökohtaista palautetta ja opiskelijan itsearviointia.

– SkillzzUpissa opiskelija pääsee asettamaan omat oppimistavoitteensa. Opettajat kertovat, että erot oman ja opettajan arvioinnin välillä ovat herättäneet opiskelijan pohtimaan ja kysymään, mitä hänen pitää vielä tehdä, jotta oppimiselle asetetut tavoitteet täyttyvät. Näin palautteestä päästään luontevasti keskustelemaan myös kasvotusten, mikä lisää luottamusta sekä  auttaa ymmärtämään oppimisen kriteerejä ja tuloksia pintaa syvemmältä.

SkillzzUp ehkäisee opintojen viivästymistä ja keskeytyksiä

Etenkin nuorten oppilaiden kohdalla uusien taitojen oppimiseen tarvitaan saumatonta yhteistyötä opettajien sekä kodin ja koulun välillä. SkillzzUp tarjoaa tiedon oppimistuloksista kaikille osapuolille ajantasaisesti ja havainnollisesti. Jos opiskelija uhkaa jäädä opinnoissaan jälkeen, se huomataan heti, eikä vasta viikkojen tai kuukausien jälkeen. Oppiminen saadaan nopeasti takaisin raiteilleen ja opiskelijan on mahdollista valmistua määräajassa.

– Opetushallituksen laskelmien mukaan yksin ammatillisessa koulutuksessa keskeyttää motivaation puutteen vuoksi peräti 10 % opiskelijoista. Jokaista keskeytystä kohden yksittäinen koulu menettää 11 000 € opetusministeriön rahoitusta. Jos SkillzzUp ennaltaehkäisee keskikokoisessa koulussa yhdenkin keskeytyksen vuodessa, investointi on jo maksanut itsensä takaisin, Kumpulainen laskee.

SkillzzUp on kehitetty ja testattu yhteistyössä opettajien, opiskelijoiden ja kokeneiden ohjelmistokehittäjien kanssa. Se tukee kaikkia opetussuunnitelmia ja sitä voidaan käyttää kaikilla kouluasteilla aina esikoulusta yliopistoihin. Sovellus toimii nettiselaimen kautta kaikilla päätelaitteilla, eikä edellytä konekohtaisia asennuksia.


 

Haluatko tietää, miten SkillzzUp voi helpottaa sinun työtäsi? Kysy lisää!

SkillzzUp CEO Kimmo Kumpulainen

 

Kimmo Kumpulainen
p. 050 530 9028
kimmo@skillzzup.com

 

 


 

Katso videolta, miten SkillzzUp toimii.

Jos video ei näytä alta, klikkaa tästä.