SkillzzUp -versio 3.0

 • Suomalaisten opettajien kehittämä ja testaama oppimisen arvioinnin sovellus
 • Opettaja voi säännöllisen arvioinnin avulla ohjata yksilöiden ja ryhmän toimintaa
 • Opettaja saa arvioinninkohteet käyttöönsä automaattisesti OPS:sta
 • Opettaja muodostaa OPS:n tavoitteista ymmärrettäviä ja konkreettisia oppimistehtäviä
 • Opettajan, koulun johdon sekä vanhempien on helppo varmistaa OPS:n mukainen opetus ja eteneminen
 • Opettaja voi arvioida tarkempia yksityiskohtia tai laajempia kokonaisuuksia
 • Oppilaiden kasvokuvat helpottavat yksilöiden tunnistamista ja palautteen antamista
 • Oppilaat toteuttavat säännöllistä itsearviointia luontevana osana oppimistaan
 • Oppilas hahmottaa ja ymmärtää ajankohtaiset sekä arvioinnin kohteena olevat asiat
 • Oppilas näkee aiemmat suorituksensa sekä tulevat tehtävänsä
 • Oppilas näkee sekä yksittäiset suorituksensa että pitkän aikavälin kehityksensä
 • Oppilas näkee perusasteen opetuksessa kehittymisensä laaja-alaisissa taidoissa
 • Ohjelmisto on selainpohjainen ja käytettävissä miltä tahansa päätelaitteelta
 • Kirjautumiseen on useita eri vaihtoehtoja esim. Google tai Facebook