Onko VESO-päivienne yhtenä aiheena arviointi?

Haluatteko koulutuspaketin, jolla saatte:

 1. Opettajien pedagogisten taitojen kartoituksen, jonka lopputuloksena on koko koulun opettajien osaamistason kuvaus arvioinnin eri osa-alueissa.
 2. Webinaariluennon, jossa käsitellään, mitä on OPS:n mukainen oppimisen arviointi. Esittelemme kolme eri keinoa, miten arviointia voi hyödyntää opetuksessa.
 3. Henkilökohtaisen tehtävän jokaiselle opettajalle: Näin toteutan ensi viikolla oppimisen arviointia.

 

TOTEUTUSAJAT

Valitskaa koulullenne sopivin ajankohta:
ti 9.8. klo 13.00-14.30
ke 10.8. klo 13.00-14.30
ma 15.8. klo 13.00-14.30
tai järjestetään erikseen sovittuna ajankohtana (kysy lisää tanja@skillzzup.com)

 

HINTA

500 € + alv 24% (jos ilmoittautuminen on tehty to 30.6. mennessä)

650 € + alv 24% (jos ilmoittautuminen on tehty ke 3.8. mennessä)

Hinta sisältää taitokartoituspohjan, asiantuntijaluennon webinaariyhteydellä ja nauhoitteen webinaarista. Lisäksi saatte tehtävän opettajille, jonka avulla he voivat suunnitella omaa opetustaan. Hinta sisältää yhden verkkoyhteyden, jonka katsojien määrää oppilaitoksen tiloissa ei ole rajattu.

 

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittaudu tästä linkistä: http://bit.ly/1r2CvYn viimeistään ke 3.8.2016.

 

KOULUTUKSEN TOTEUTUS

Koulutus toteutetaan webinaariyhteyden avulla. Sovimme etukäteen jokaisen koulun henkilöstöstä yhteyshenkilön, jonka kanssa sovimme käytännön järjestelyistä. Hän myös toteuttaa ohjeidemme avulla oman koulun taitokartoituksen sekä henkilökohtaisen tehtävän ohjeistamisen paikan päällä.

Webinaarin tarkoituksena on auttaa opettajia toteuttamaan opetussuunnitelman mukaista opetusta ja arviointia. Se ei ole siis tuote-esittely eikä sido palvelujemme hankintaan.

 

ENNAKKOTEHTÄVÄNÄ TOTEUTETTAVA TAITOKARTOITUS

Tarjoamme uuden, visuaalisen tavan kartoittaa opettajien pedagogisia taitoja. Taitojen arviointi toteutetaan opettajien itsearvioinnin pohjalta. Tuloksena on visuaalinen kartta, jossa näkyy kaikkien opettajien taidot ja kehityskohteet liittyen arviointiin. Tätä karttaa voi hyödyntää mm. kehityskeskusteluissa, opettajien vertaistukiverkoston muodostamisessa tai opettajien jatkokoulutustarpeiden suunnittelussa.

 

ASIANTUNTIJALUENNON TARKEMPI SISÄLTÖ

Webinaarissa käymme läpi tiiviin paketin, mitä on oppimisen arviointi ja miten se eroaa päättöarvioinnista (osaamisen arvioinnista). Käsittelemme mm. oppilaiden motivaatiota ja esittelemme muutaman teoreettisen mallin oppimisen arviointiin.

Pääosa webinaarin ajasta käytetään käytännön esimerkkeihin. Valitsimme tähän seminaariin kolme näkökulmaa monista eri keinoista, joilla arviointia voi käyttää oppimistulosten parantamiseen.

 • Miten voin opettaa ja arvioida nopeammin tai hitaammin eteneviä oppilaita?
 • Miten oppimista voi pelillistää?
 • Miten laaja-alaisia taitoja (21st century skills) voi opettaa ja arvioida?

 

HENKILÖKOHTAINEN KEHITYSTEHTÄVÄ

Lähetämme opettajille tarkoitetun tehtävän koululle etukäteen. Koululla yhteyshenkilö monistaa ja jakaa tehtävän kaikille osallistujille ennen webinaaria. Webinaarin lopussa tulee yhteinen alustus tehtävään, jonka jälkeen itse tehtävä tehdään oppilaitoksen omalla porukalla.

Tehtävän avulla jokainen opettaja suunnittelee, miten voi itse hyödyntää oppimisen arviointia omassa opetuksessaan. Tavoitteena on, että jokaisella opettajalla on 1-5 konkreettista ideaa, joita hän voi kokeilla jo seuraavilla oppitunneilla. Opettajat voivat tämän jälkeen jakaa omia esimerkkejään muille oman koulun opettajille.

 

WEBINAARIN JÄRJESTÄJÄ & ASIANTUNTIJA

Webinaarin asiantuntijana toimii arviointiin erikoistunut opettaja, SkillzzUp-ohjelmiston kehittänyt Kimmo Kumpulainen, joka on toiminut 14 vuotta opettajana.

www.linkedin.com/in/kimmokumpulainen 


TULEVIA WEBINAARIEMME AIHEITA LUKUVUONNA 2016-17 

Päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin www-sivuillamme ja Facebook-ryhmässämme.

 • OPS –lähtöisyys ja tavoitteiden ”suomentaminen” oppilaille
 • Oppilaiden osallistaminen tulevan opetuksen suunnitteluun
 • Oppilaan itseohjautuvuuden tukeminen arvioinnilla
 • Lyhyen ja pitkän aikavälin huomioiminen arvioinnissa
 • Motivaatio ja kannustava palautteen antaminen (Growth Mindset)
 • Aidot oppimiskokonaisuudet / integrointi / eheyttäminen
 • Laaja-alaiset taidot (21st Century Skills) osana oppiaineen opetusta
 • Opettajien yhteistyö opetuksen suunnittelussa ja arvioinnissa
 • Yksilöllinen ja yhteisöllinen oppiminen
 • Opetuksen nopeuden eriyttäminen ylös ja alaspäin
 • Mastery Learning
 • Pelillisyys ja oman koulun tavoitteiden rakentaminen