Tavoitteenamme jakaa hyviä käytäntöjä yksilöllisen oppimisen tukemisesta. Ensimmäinen Kuukauden yksilöllistäjä on Jaana Perkinen Hyvinkään Vehkojan koulusta. Hän aloitti tänä syksynä yksilöllisen oppimisen tukemisen ennakkoluulottomasti jo 1. luokan opiskelijoiden kanssa. Kysyimme Jaanalta 10 haastavaa kysymystä – ja tässä on hänen vastauksensa!

1. Kuka olet, millainen on opettajataustasi ja missä opetat nyt?

Olen Jaana Perkinen ja työskentelen Hyvinkäällä Vehkojan koulussa Anttilan toimipisteessä. Koulussamme on kaksi ykkösluokkaa ja kaksi kakkosluokkaa. Samassa talossa toimii myös päiväkoti, mikä mahdollistaa joustavan ja moniammatillisen yhteistyön päiväkodin henkilöstön kanssa. Olen valmistunut sekä lastentarhanopettajaksi että luokanopettajaksi ja työskennellyt aikaisemmin mm. Oulussa, Espoossa ja Pieksämäellä.  Olen ihminen, joka innostuu, uudistaa ja kehittelee – joskus liiankin tehokkaasti.

2. Mikä on mielestäsi oppilaan tärkein rooli oppimisessa?

Oppilas on oman oppimisensa omistaja (mastery, autonomy ja purpose).

3. Mikä on mielestäsi opettajan tärkein rooli oppimisessa?

Ennen kaikkea olla turvallinen ja lämmin aikuinen – rajoja, rakkautta ja aitoa välittämistä arjen tilanteissa. Näkisin opettajan roolin oppilaan oppimisen tukijana, auttajana ja kannustajana. Opettajan tehtävä on auttaa oppilasta etsimään ja löytämään tietoa, tukea oppilasta pulmakohdissa sekä iloita oppilaan kanssa saavutuksista. Opettajan tehtävänä on myös löytää kunkin oppilaan erityiset vahvuudet.

4. Mikä on mielestäsi huoltajien tärkein rooli oppimisessa?

Olla kiinnostunut lapsen päivittäisistä asioista, antaa kannustavaa ja rohkaisevaa palautetta silloinkin, kun kaikki ei ole mennyt ihan tavoitteiden ja suunnitelmien mukaan. Ennen kaikkea iloita lapsesta juuri sellaisena kuin hän on.

5. Millaisilla opetusmenetelmillä olet saanut aikaan hyviä tuloksia?

Olen käyttänyt yksilöllisen oppimisen menetelmää matematiikassa jo vuodesta 1997 alkaen. Se mullisti koko opettajuuteni ja ajatukseni oppimisesta. Myöhemmin olen soveltanut menetelmää myös äidinkielessä.

6. Mitä mielestäsi tarkoittaa yksilöllisen oppimisen tukeminen?

Opettaja astuu pois luokan edestä ja menee oppilaiden lähelle. Siis sinne, missä oppimista tapahtuu. Opettaja toimii oppimistilanteessa kuin kameleontti muuntautumalla juuri siihen rooliin, mitä kukin oppilas sillä hetkellä tarvitsee. Joskus se saattaa olla lämmin katse tai olalle taputus.

7. Millaista arvioinnin ja palautteen tulisi mielestäsi olla,  ja mikä on sen tehtävä?

Arvioinnin tulisi tapahtua juuri siinä hetkessä, kun oppimista tapahtuu. Oppilaille pitää tarjota paljon kehua, kannustusta ja tukea sekä erilaisia vaihtoehtoja siihen, miten oppimaan oppimista tulisi kunkin kohdalla toteuttaa, jotta oppimiselle asetetut tavoitteet voitaisiin saavuttaa.

Aina palautteen antaminen ei ole mahdollista kyseisessä hetkessä. Siksi Skillzzup onkin ollut oivallinen välinen palautteen antamiseen vaikkapa heti työpäivän jälkeen.

8. Miten digitaalisilla ratkaisuilla voidaan tukea yksilöllistä oppimista?

Oppilaalle voidaan tarjota ns.” levelejä”, jotka suoritettuaan hän on läpäissyt tietyn tason ja on siten valmis siirtymään uuteen opetettavaan asiaan. Viittaan opetettavien asioiden pelillistämiseen.

Digitaaliset oppimateriaalit antavat opettajalle vapaammat kädet tukea niitä oppilaita, joilla on paljon haasteita oppimisessa. Taitavat oppijat voidaan ohjata koneille, missä he pystyvät oppimaan omaan tahtiinsa ilman opettajan jatkuvaa ohjausta. Tällöin opettaja voi hyvinkin henkilökohtaisesti pysähtyä ohjaamaan avuntarvitsijoita. Digitaalinen materiaali toimii usein jo opitun asian vahvistajana ja niitä voidaan käyttää myös palkintoina. Tällöin ne motivoivat oppilasta suoriutumaan ”tylsistäkin” tehtävistä, jos palkintona on 10 min. peliaikaa.

Yksilöllistä oppimista voidaan tukea myös arvioinnin kautta ja Sillzzup on ollut yksi tällaisen tukemisen mahdollistaja.

9. Oletko tutustunut OPS-uudistukseen omalla koulutusasteellasi ja millaisia muutoksia uskot sen tuovan?

Kyllä. Olen mukana Hyvinkään esi- ja alkuopetuksen OPS-työryhmässä. Uskon, että uusi OPS antaa entistä väljemmät puitteet tehdä yhteistyötä yli luokkarajojen, kehittää opettajuutta, opetusta ja menetelmiä. Olen haltioissani siitä, että tvt- ja koodaustaitoja velvoitetaan tuomaan osaksi opetusta.

10. Mainitse kaksi henkilöä, jotka ovat omalla toiminnallaan muuttamassa koulutusta Suomessa oikeaan suuntaan?

Pekka Peura, joka tekee ehtymätöntä ja kunnioitettavaa työtä yksilöllisen opetusmenetelmän eteen. Tero Toivanen, joka omalla panoksellaan on vienyt koodausta kouluihin Koodiaapisen muodossa.