Välitön palaute parantaa opiskelumotivaatiota ja oppimistuloksia

Muutoksen tuulet puhaltavat suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. Uudet opetussuunnitelmat, lakimuutokset ja arvioinnin ohjeet muuttavat opetusta ja oppimista radikaalisti yksilöllisempään suuntaan. Miten välitön palaute esimerkiksi SkillzzUp-sovelluksen avulla vastaa OPS2016-arvioinnin mukanaan tuomiin haasteisiin? SkillzzUpin kehittäjä ja toimitusjohtaja Kimmo Kumpulainen on toiminut opettajana yli 13 vuotta. [...]