Opettajien koulutuspaketti ja ohjelmisto yhdessä!

Uudistunut SkillzzUp 3.0 nyt saatavilla.

Mikä on SkillzzUp?

SkillzzUp on suomalaisten opettajien kehittämä menetelmä, joka nostaa oppimisen arvioinnin uudelle tasolle opettajankoulutuksen sekä modernin ohjelmiston avulla.

Säännöllinen ja kannustava oppimisen arviointi parantaa oppimisen laatua merkittävästi, kun taas perinteinen päättöarviointi kertoo vain hetkellisestä osaamisesta. SkillzzUp-menetelmän avulla jokainen oppilas tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämisen kohteensa, näkee omien taitojensa edistymisen reaaliajassa ja motivoituu oppimaan koko ajan uutta.

Katso video

Opettajille uusin tieto ja ohjelmisto oppimisen arviointiin

 • Opi uusia tapoja toteuttaa ja hyödyntää arviointia osana opetusta
 • Omaksu säännöllinen, yksilöllinen ja kannustava arviointitapa kerta-arvioinnin sijaan
 • Avaa oppilaille OPSin tavoitteet ja yksityiskohdat käytännön kielellä
 • Arvioi taitojen kehittymistä yhdessä oppilaiden kanssa luontevasti oppitunnin aikana
 • Opi tuntemaan oppilaasi yksilöllisesti ja antamaan heille sopivan tasoisia tehtäviä
 • Opeta ja arvioi helposti yleisiä taitoja, kuten medialuku-, yrittäjyys- ja vuorovaikutustaitoja

Oppilaalle motivoiva ja havainnollinen tieto omasta edistymisestä

 • Ymmärrä päivittäisen työskentelyn yhteys taitojen pitkäaikaiseen kehittymiseen
 • Hahmota, mitä on opittu, mitä nyt opitaan ja mitä on tulossa?
 • Suunnittele omaa oppimista ja aseta henkilökohtaisia oppimistavoitteita
 • Saa opettajalta yksilöllistä huomiota ja ohjaavaa palautetta
 • Kertaa vanhoja aiheita, etene nopeammin tai pyydä haastavampia tehtäviä
 • Havainnoi omaa kehitystä ja ota vastuuta oppimisesta itsearvioinnilla
 • Tuo vaihtelevuutta päivittäiseen opiskeluun monipuolisten arviointitapojen avulla

Reaaliaikainen tieto koulun johdolle ja vanhemmille

 • Seuraa, että opetus ja arviointi toteutuvat OPSin mukaisesti
 • Paranna opetuksen laatua monipuolisilla opetus- ja arviointitavoilla
 • Yhtenäistä toimintatapoja ja mahdollista uudet yhteistyömuodot opettajien kesken
 • Havaitse ja anna tukea oppimisvaikeuksiin ajoissa
 • Seuraa lastesi oppimista ja taitojen edistymistä reaaliajassa

Mitä käyttäjämme kertovat?

”Sovellus toimii hyvin ja kertoo, mitä taitoja minun pitää vielä kehittää.”
Opiskelija, Lukio
”Käyttöliittymä on selkeä. Ymmärsin heti, mitä pitää tehdä ja arviointi on vaivatonta.”
Opettaja, Ammattiopisto | äidinkieli
”Hyvä, helppo ja nopea tapa nähdä oma edistyminen. Selkeä, toimii hyvin puhelimella.”
Opiskelija, Ammattiopisto
”Hienoa on, että pienten oppilaiden vanhemmat osallistetaan mukaan oppimisprosessiin.”
Opettaja, Perusopetus | 1. luokka